StoriesDiversity and inclusion20 July 20206 min

Hoe bundelen Start it @KBC en Netwerk Ondernemen de krachten?

Screen Shot 2020 07 20 at 14 19 53Screen Shot 2020 07 20 at 14 19 53Screen Shot 2020 07 20 at 14 19 53Screen Shot 2020 07 20 at 14 19 53
Back to overview

The word is out: Netwerk Ondernemen en Start it @KBC gaan samenwerken! Met deze gebundelde krachten willen we beginnende én groeiende ondernemers nog sterker ondersteunen. Dat doen we aan de hand van vier programma’s, die naadloos aansluiten op de knelpunten van vandaag. Hoe we dat allemaal klaarspelen, en zo ook komaf maken met de versnippering in ons ecosysteem? Je leest het hier!

Screen Shot 2020 07 20 at 14 52 38

Ondernemersbegeleiding met Mentor Me

Founders van start-ups en scale-ups kunnen rekenen op één-op één mentoring door ervaren ondernemers die het klappen van de zweep kennen. Mentoren van Netwerk Ondernemen en Start it @KBC zullen via individuele sessies en gezamenlijke events start-ups en scale-ups begeleiden bij hun interne organisatie en de leiderschapsvaardigheden van de founders. Mentor en Ritchie oprichter Jan Verlinden is rotsvast overtuigd van het belang van mentorship. "Als je samenzit met ondernemers die dezelfde hoogtes en laagtes meemaken, voel je een soort geborgenheid.

Screen Shot 2020 07 20 at 14 50 53

Bij Netwerk Ondernemen zorgen ze alvast voor de juiste match. Naast een persoonlijke mentor krijgen oprichters ook elk half jaar advies van een ‘Mentor Room’. Dat is een soort van adviesraad die bestaat uit een vijftal ondernemers.

Een van hen is Wim Seynaeve,tegelijk CEO van onze partner PKF-VMB Belgium. “Ik ben de ondernemer onder de ondernemers”, stelt hij zichzelf voor. “Ik combineer mijn inlevingsvermogen met pragmatisch advies op vlak van management en financiën. En dat alles op een heel toegankelijke manier!”

Succesvolle sales dankzij Market Me

Als startend of bloeiend bedrijf kan je niet groeien zonder sales. Niet alleen is het cruciaal om je product of dienst snel te verkopen, ook heb je een duidelijk verkoopproces nodig. Wij vinden dat sales nog té vaak wordt verwaarloosd in de ondersteuning die starters en scale-ups genieten. Daarom organiseren we bij Start it @KBC workshops en coaching sessies. Die moeten innovatieve ondernemers helpen om hun verkoopproces te structureren.

Screen Shot 2020 07 20 at 14 48 01

Staenis is een van de beloftevolle bedrijven die aan dit traject deelneemt. Co-founder Daisy Bohyn is alvast heel enthousiast! “Om onze sales machine te bouwen, hebben we al heel wat trial and errors doorlopen”, vertelt ze ons. “Nieuwe inzichten verzamelen zijn dus altijd mooi meegenomen. Daarnaast is het belangrijk om steeds gechallenged te worden door de community van ondernemers.”

Internationale slagkracht via Boost Me

Vlaanderen is een zakdoek groot. Moet het nog gezegd dat ambitieuze start-ups en scale-ups maar beter internationaal denken? Met individuele coaching, collectieve begeleiding en contacten met collega-founders willen we deze bedrijven klaarstomen om internationaal potten te breken. Netwerk Ondernemen mentor Walter Van Uytven, ook CEO bij Awingu, kan niet wachten om deelnemers een ‘ondernemen over de grenzen heen’ ervaring te bieden.

Screen Shot 2020 07 20 at 14 43 06

“Boost Me is een kort en krachtig programma”, klinkt het. “Deelnemers worden voorbereid op internationale groei met de nodige persoonlijke aanpak. Daarbij worden ze gechallenged door peers en krijgen ze extra steun van experts!”

Meer vrouwelijke rolmodellen door Women in Tech

Start it @KBC heeft de voorbije jaren al heel wat inspanningen geleverd om het vrouwelijk ondernemerschap aan te zwengelen. Het tij keert, maar vrouwen blijven ondervertegenwoordigd in het ecosysteem van start-ups en scale-ups. Zeker in de technologiesector! Daarom zet Start it @KBC thematische webinars op om (toekomstige) vrouwelijke founders te connecteren met succesvolle rolmodellen. Dewi Van De Vyver, ICT Woman of the Year en mentor bij Start it @KBC, zal de eerste sessie voor haar rekening nemen.


“Vrouwen worden nog steeds in de richting gestuurd die meer ‘zekerheid’ biedt, dus lijkt ondernemerschap niet altijd een optie”, gelooft Dewi. “Terwijl net alles mogelijk is, dat beeld moeten we ook schetsen! Zolang je een goed plan hebt, hard werkt en je goed laat ondersteunen kan je slagen als ondernemer. Geslacht heeft daar niets mee te maken. Daarnaast is het voor female founders niet eenvoudig om een sterk netwerk uit te bouwen. Zoals Lode Uytterschaut van Start it @KBC het stelt: veel netwerkevents zijn ‘veredelde bar momenten voor mannen’.”

Screen Shot 2020 07 20 at 14 39 05

"Ik heb niet het gevoel dat ondernemerschap voor mij moeilijker is omwille van mijn geslacht", vindt Trooper co-founder Elisabet Lamote . Maar ik weet wel dat veel vrouwen dat anders ervaren! We moeten dan ook alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat vrouwelijke ondernemers gelijke kansen krijgen."

Tot slot hoort ook individuele coaching door experts en mentoren bij dit traject. Resultaat? Vrouwelijk tech talent zal sneller de stap naar de ondernemerswereld zetten!

Benieuwd naar meer?

Wij besloten om de bezielers Lode Uytterschaut en Gert Gijbels het vuur aan de schenen te leggen. Welke impact verwachten ze en waarom is die gedeelde visie zo belangrijk? Het resultaat ontdek je binnenkort in een gloednieuwe podcast. Stay tuned!